Lietuvoje - Žynios.lt

dGRP2+LB1cqo8hEiBLIWJ0oXYQ==
1
 
Ar Vilniaus r. policija (viršininkas Arvydas Sinis) ir teismas (pirmininkė Jolanta Bagdonienė) veikia išvien?Ar Vilniaus r. policija (viršininkas Arvydas Sinis) ir teismas (pirmininkė Jolanta Bagdonienė) veikia išvien?


Vilniaus apygardos teismuiNUKENTĖJUSYSIS (privatus kaltintojas): Zigmantas Šegžda,  laikinai gyvenantis .... KaunasNusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo:


Jevgenijus Danilčenko, dirbantis Vilniaus apskrities VPK, Vilniaus rajono policijos komisariato Maišiagalos policijos nuovadoje, adresas: Kiemelių g. 11, Maišiagalos miestelis, Vilniaus r.Institucija, priėmusi nutartį: Vilniaus rajono apylinkės teismas


APELIACINIS SKUNDAS


dėl 2015-09-02 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarties baudžiamojoje byloje Nr.PK-426-834/2015


2015 m. rugsėjo 11 d.1.Pirmosios instancijos teismo nutarimo esmė2015 m. rugpjūčio 16 d. Zigmantas Šegžda kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės teismą (toliau - Pirmosios instancijos teismas) su pareiškimu dėl baudžiamojo proceso pradėjimo privataus kaltinimo tvarka, manydamas, jog Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariato Maišiagalos policijos nuovados viršininko pavaduotojas Jevgenijus Danilčenko, siekdamas turtinės ir kitos naudos, 2014-06-18 paskleidė policijos pareigūnams Erikui Jalovikui (Erik Jalovik) ir Valdui Kazlauskui apie Z.Šegždą tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti Z.Šegždą arba pakirsti pasitikėjimą juo. Zigmantas Šegžda mano, kad padaryta veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str. 1 dalyje numatytos veikos požymius.


Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Sinkevičienė 2015-09-02 baudžiamojoje byloje Nr.PK-426-834/2015 nutartimi atsisakė pradėti privataus kaltinimo bylos procesą pagal Zigmanto Šegždos 2015-08-16 skundą, padariusi išvadą, kad J.Danilčenko veikoje nėra BK 154 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties požymių, motyvuodamas tuo, kad J.Danilčenko atskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją kitiems policijos pareigūnams, nes atliko savo, kaip ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmus, kuriais siekė patikslinti tuometinės Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybes vadovės Sigitos Jurgelevičienės policijai pateiktą informaciją.


Su šia Pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinku, kaip nepagrįsta ir naikintina, ir toliau pateikiu savo argumentus.2. Apeliacinio skundo argumentai1. Apie šią atliktą veiką sužinojau iš 2015-06-22 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Vidos Bracevičienės nutarimo „Pranešimas apie įtarimą“, kuris man buvo įteiktas 2015-06-22. Minėtame nutarime pateikiami duomenys, įrodantys padaryto nusikaltimo požymius. 2014-06-18  Sigita Jurgelevičienė, gyvenanti ... Sudervės sen., Vilniaus rajone, pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją - nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje padarytą nenustatytų asmenų pokalbio garso įrašą Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariato Maišiagalos PN viršininko pavaduotojui Jevgenijui Danilčenko, nepagrįstai teigdama, kad garso įraše ji užfiksavo savo buvusio sugyventinio Zigmanto Šegždos kalbą.


2. Iš prokurorės Vidos Bracevičienės 2015-06-22 nutarimo turinio aišku, kad nenustatytas asmuo, manomai būdamas savo namų valdoje ir kalbėdamas su kitu nenustatytu asmeniu, galimai minėjo buvusį Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariato Maišiagalos policijos nuovados viršininką Eriką Jalovik ir galimai jį vadino tokiais žodžiais „ nepraustaburnis policijos viršininkas“, „vaikelis“, „makovikas“, ir galimai teigė, kad „išliurlino snukį dėl to, kad E.Jalovik neatlaikė dviejų valandų ir pabėgo“, „kad E.Jalovik tiksliai dirba pagal Sigitos Jurgelevičienės užsakymą, jam pamokslus skaito“, „kad Sigita Jurgelevičienė įstūmė ten pinigus, o kvailys (galimai E.Jalovik) švaisto pinigus, neturi smegenų“ ir t.t.


2014-06-18  vyresnysis tyrėjas Jevgenijus Danilčenko iškvietė policijos pareigūną Eriką Jalovik į Vilniaus rajono policijos komisariato Maišiagalos PN patalpas, esančias Kiemelių g. 11, Maišiagalos miestelis, Vilniaus rajone,  ir jam davė perklausyti Sigitos Jurgelevičienės 2014-06-18  pateiktą informaciją su neaiškios kilmės garso įrašu, duodamas suprasti, kad Z.Šegžda nepadoriai apkalbėjo Eriką Jalovik, tuo paskleisdamas Erikui Jalovik apie Zigmantą Šegždą tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti Zigmantą Šegždą arba pakirsti pasitikėjimą juo. Aš manau, kad Sigita Jurgelevičienė pateikė apie Zigmantą Šegždą  tikrovės neatitinkančią informaciją Jevgenijui Danilčenko, kurią pastarasis tiesiogine tyčia paskleidė Erikui Jalovikui.


3. Iš prokurorės Vidos Bracevičienės 2015-06-22 nutarimo turinio taip pat aišku, kad nenustatytas asmuo, manomai būdamas savo namų valdoje, kalbėjosi su kitu nenustatytu asmeniu ir pokalbio metu galimai minėjo Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėją Valdą Kazlauską ir apie jį galimai išsakė šiuos žodžius ir frazes: „Manto gatvėj išvis susimovęs sėdi“, „nagus graužia kaip kūdikis“, „bejėgis“, „be dantų“, ir kad „V.Kazlauskas dirba pagal Sigitos Jurgelevičienės užsakymą, jam pamokslus skaito“ ir t.t.


Vyresnysis tyrėjas Jevgenijus Danilčenko 2014-06-18  arba vėliau pateikė Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariato tyrėjui Valdui Kazlauskui Sigitos Jurgelevičienės paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją - Sigitos Jurgelevičienės 2014-06-18 pateiktą informaciją su garso įrašu, duodamas suprasti, kad Z.Šegžda nepadoriai apkalbėjo Valdą Kazlauską, tuo paskleisdamas Valdui Kazlauskui apie Zigmantą Šegždą tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti Zigmantą Šegždą arba pakirsti pasitikėjimą juo.


Aš manau, kad Sigita Jurgelevičienė pateikė apie Zigmantą Šegždą tikrovės neatitinkančią informaciją Jevgenijui Danilčenko, kuris ją paskleidė Valdui Kazlauskui, kuris tuo metu buvo ikiteisminio tyrimo pareigūnas pagal Sigitos Jurgelevičienės pareiškimus Zigmantui Šegždai 2015-05-04 pradėtame ikiteisminiame tyrime Nr. 57-1-0699-14.


4. Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. I-58 „Dėl Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo tvarkos ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Registravimo tvarka) 5 punktas apibrėžia, kad patikslinimas – tai prokuroro, jo pavedimu prokuroro padėjėjo ar ikiteisminio tyrimo pareigūno gautas rašytinis pareiškėjo ar nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos asmens papildomas paaiškinimas ar pareiškimas, kuriuo detalizuojami ar papildomi skunde, pareiškime ar pranešime nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką, ir (ar) duomenys, turintys reikšmės gautam pranešimui nagrinėti.


Itin prieštaringas Pirmosios instancijos teismo motyvas, kad, duodamas perklausyti įrašus policijos pareigūnams Erikui Jalovik ir Valdui Kazlauskui, vyr.tyrėjas J.Danilčeno atliko savo, kaip ikiteisminio tyrimo pareigūno funkcijas. Priešingai šiam teiginiui, ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 57-1-0699-14 ikiteisminio tyrimo pareigūno funkcijas atlikti buvo paskirtas ne policijos vyr. tyrėjas J.Danilčenko, bet policijos tyrėjas Valdas Kazlauskas. Iš Pirmosios instancijos teismo pasisakymo visiškai neaišku, kodėl ir kokiu pagrindu S.Jurgelevičienė pateikė Z.Šegždą šmeižiančią informaciją tyrėjui Jevgenijui Danilčenko.


Registravimo tvarkos 44 punktas numato, kad ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas darbą organizuoja taip, kad policijoje visą parą budėtų asmuo (budėtojas), įgaliotas priimti skundus ar pranešimus apie nusikalstamą veiką, pavesti ikiteisminio tyrimo pareigūnui atlikti neatidėliotiną informacijos patikrinimą, priimti sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą.


Pagal 2015-06-22 prokuratūros nutarime nurodytas aplinkybes aišku, kad S.Jurgelevičienė pateikė Vilniaus rajono policijos komisariato Maišiagalos policijos nuovados budėtojui tikrovės neatitinkantį pranešimą apie jos neva užfiksuotą Z.Šegždos padarytą naują nusikaltimą. Policijos budėtojas pavedė vyresniajam tyrėjui Jevgenijui Danilčenko atlikti neatidėliotiną informacijos patikrinimą. Pastarasis, patikslindamas S.Jurgelevičienės pranešime pateiktą informaciją paėmė iš S.Jurgelevičienės rašytinį paaiškinimą – surašė jos  apklausos protokolą. S.Jurgelevičienė nurodė, kad įvykio vietoje Eriko Jalovik ir Valdo Kazlausko nebuvo, pastarieji su Z.Šegzda nebendravo ir tiesiogiai iš Z.Šegždos jokių įžeidimų girdėti negalėjo. Nustatęs, kad informacija apie galimą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisinga ir nenustatęs nusikalstamos veikos požymių,  tyrėjas Jevgenijus Danilčenko priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal S.Jurgelevičienės pateiktą informaciją.


5. Pirmosios instancijos teismas prieštaringai nurodė, kad Jevgenijaus Danilčenko davė perklausyti įrašą Erikui Jalovik ir V.Kazlauskui, siekdamas patikslinti iš S.Jurgelevičienės gautą informaciją. Tačiau ši aplinkybė nėra nurodyta 2015-06-22 prokuratūros nutarime, nes pagal 2014-06-18  S.Jurgelevičienės pateiktus policijai duomenis yra aišku, kad pateikta informacija  nėra susijusi su ikiteisminio tyrimo byla Nr. 57-1-0699-14, kuri buvo Z.Šegždai iškelta pagal BK 140 str. 2d ir BK 145 str. 2 d., bet yra susijusi su Eriko Jalovik ir V.Kazlausko galimu įžeidimu. Šią aplinkybę įrodo faktas, kad gerokai vėliau, t.y. 2014-11-26 pareiškus prokuroro reikalavimą Z.Šegždai buvo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas dėl galimo Eriko Jalovik ir V.Kazlausko įžeidimo pagal BK 290 str.6. Pirmosios instancijos teismas dėl visiškai neaiškių priežasčių nepasisakė, konkrečiai kokias faktinės veikos aplinkybes Jevgenijus Danilčenko galėjo siekti patikslinti, duodamas perklausyti įrašus Erikui Jalovik ir Valdui Kazlauskui.


Tyrėjas Jevgenijus Danilčenko žinojo, kad garso įrašas buvo padarytas galimai Z.Šegždos privačioje valdoje be jo sutikimo, todėl, patikslindamas faktus, jis Z.Šegždos neapklausė, jo apklausos protokolas surašytas nebuvo. Iš 2015-06-22 prokuratūros nutarimo aišku, kad Jevgenijus Danilčenko padarė išvadą, jog S.Jurgelevičienė savo pateikta informacija ir garso įrašais galimai siekė apšmeižti Z.Šegždą, todėl ir nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo. Registravimo tvarkos 54 punktas nenumato vykdyti tolesnį informacijos tikslinimą nustačius, kad informacija apie galimą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisinga ir iš pareiškėjo pateiktų bei patikslintų duomenų nustačius, jog nėra nusikaltimo sudėties požymių. Be to, neaišku ką dar Erikas Jalovik, perklausęs įrašą, galėtų patikslinti – pvz., ar jis turėtų patikslinti, kad nėra „nepraustaburnis policijos viršininkas“, ar, kad jis nedirba „tiksliai pagal Sigitos Jurgelevičienės užsakymą“ ir t.t. Iš Pirmosios instancijos teismo pasisakymo taip pat neaišku ką dar Valdas Kazlauskas, perklausęs įrašą, galėtų patikslinti – ar jis turėtų patikslinti, kad jis negraužia „nagų kaip kūdikis“, kad jis nedirba „pagal Sigitos Jurgelevičienės užsakymą“ ir t.t.


7. Jevgenijus Danilčenko, duodamas perklausyti įrašus E.Jalovikui ir V.Kazlauskui, žinojo, kad dėl tokių „įrašų“ nei Erikas Jalovik, nei V.Kazlauskas įsižeisti neturi pagrindo, ką patvirtina aplinkybė, kad pastarieji pareigūnai nepareiškė skundų dėl Z.Šegždos galimos veikos pagal BK 290 str.


Dar 2014 m. gegužės mėnesį policijos pareigūnas Jevgenijus Danilčenko dalyvavo Z.Šegždą apklausiant administracinėse bylose pagal S.Jurgelevičienės skundus, apklausos metu nedviprasmiškai palaikė S.Jurgelevičienę, bet į jo teiginius Z.Šegžda taikliai atsikirto jo pavaldinio akivaizdoje, dėl ko Jevgenijus Danilčenko akivaizdžiai supyko ant Z.Šegždos. Taigi, Jevgenijus Danilčenko žinojo, kad tarp Z.Šegždos ir S.Jurgelevičienės tęsiasi šeiminis konfliktas ir suprato, kad, policijai pateikdama tikrovės neatitinkančią informaciją, S.Jurgelevičienė nori pakenkti Z.Šegždai. Jevgenijus Danilčenko per apklausas administracinėjes bylose iš Z.Šegždos taip pat sužinojo, kad pagal S.Jurgelevičienės skundą pastarajam pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 140 str.2 d.


Manau, kad Jevgenijus Danilčenko, duodamas perklausyti įrašus policijos pareigūnams E.Jalovikui ir V.Kazlauskui, turėjo tikslą tiesiogine tyčia paskleisti apie Z.Šegždą tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri gali pakirsti pasitikėjimą juo. Jevgenijus Danilčenko turėjo nuoskaudų dėl Z.Šegždos atsikirtimo, žinojo, kad S.Jurgelevičienės pateikta informacija skirta Z.Šegždos šmeižimui, o ne ikiteisminio tyrimo pradėjimui, jis suprato, kad skleidžia melagingas žinias ir norėjo taip veikti.


Manau, kad Jevgenijus Danilčenko, turėdamas pagrindą nemėgti Z.Šegždos ir būdamas bičiuliškuose su Sigita Jurgelevičiene santykiuose, tiesiogine tyčia paskleidė apie Z.Šegždą tikrovės neatitinkančią informaciją, turėdamas tikslą asmeniškai atkeršyti Z.Šegždai ir padėti Sigitai Jurgelevičienei Z.Šegždos atžvilgiu pradėtame ikiteisminiame tyrime Nr. 57-1-0699-14, pakirsdamas ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro bei Zigmanto Šegždos skundus tiriančių policijos pareigūnų pasitikėjimą Zigmantu Šegžda.


Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 65, 407, 408, 439, 440, 441 ir 442 straipsniais, LR BK 154 straipsnio 1 dalimi,T E I S M O  P R A Š A U:


1. panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-02 nutartį baudžiamojoje byloje Nr. PK-426-834/2015, kuria atmestas Zigmanto Šegždos 2015-08-16 pareiškimas pradėti privataus kaltinimo bylos procesą Jevgenijaus Danilčenko atžvilgiu;


2. priimti naują sprendimą – patenkinti Zigmanto Šegždos 2015-08-16 prašymą pradėti privataus kaltinimo bylos procesą Jevgenijaus Danilčenko atžvilgiu, patraukiant Jevgenijų Danilčenko baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 154 str. 1 d.

Ši „Žynios.lt” esanti naujiena įdėta vartotojo Zigmantas . UAB „Elektroniniai sprendimai“ nuosavybės teisių į šią naujieną neturi. Už naujienos turinį tiesiogiai ir individualiai atsako ją paskelbęs vartotojas.
Panašu
Komentarai
„Žynios.lt“ neatsako už komentarų turinį ir jų neredaguoja. „Žynios.lt“ pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę vartotojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn
Komentuoti Straipsnį


Nuorodų Mišrainė