Lietuvoje - Žynios.lt

dGRP2+LB1cqo8hEiBLITK0oUag==
1
 
Vyr. prokurorų R.Jancevičiaus ir J.Kančauskienės pažiba - prokurorė Vida Bracevičienė laužia, kad net kaulai gaudžia
VYRIAUSIŲJŲ PROKURORŲ RAMUČIO JANCEVIČIAUS IR JOLITOS KANČAUSKIENĖS  PAŽIBA - PROKURORĖ VIDA BRACEVIČIENĖ LAUŽIA, KAD NET KAULAI GAUDŽIA


Įspėjame, kad vaikams ir silpnų nervų skaitytojams šio teksto skaityti nerekomenduojame.

Sodoma ir Gomora! Verkia Europos Sąjungos žemelė prokurorės Vidos Bracevičienės trypčiojama ir mindžikuojama. Gerbiamajam skaitytojui bus įdomu pasmalsauti, kad minėta prokurorė Jūsų nuolankiam tarnui pradėjo ikiteisminį tyrimą už policininkų įžeidimą, taip sakant, "Maišiagalos bylai" turint ypatingai svarbią visuomeninę reikšmę.


Cituoju tekstą, iliustruojantį, kokio turinio tekstą rašyti draudžiama, skundžiantis Vilniaus apygardos prokurorui, ypač, jei tai susiję su šventąja Maišiagalos policijos nuovada. Nežiūrint į tai, kad mažametis vaikas pateko į mirtiną pavojų."Zigmantas Šegžda, gyv. ....Vilniaus r.


Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorui, Rinktinės g. 7, VilniusSKUNDAS


2014-11-14 d., Vilniaus rajonasAš, Zigmantas Šegžda, 2014m. lapkričio 12 dieną gavau Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio Maišiagalos policijos nuovados 2014-11-10 d  nutarimą  Nr. 57-01069-14 dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą.


Dėl toliau pateiktų aplinkybių su šiuo nutarimu nesutinku ir prašau jį panaikinti, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, bei prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Sigitos Jurgelevičienės nusikalstamos veikos pagal LR baudžiamojo kodekso 16 str., 22 str. 137 str. ir  132 straipsnį.1.Turiu pagrindo manyti, kad  2014.10.30 dieną Viešųjų pirkimų tarnybos  direktorė Sigita Jurgelevičienė (toliau - S.P.) savo namuose panaudojo savo, kaip motinos, valdžią priešingai vaiko interesams, o būtent pažeidžiant vaiko teises ir laisves, tyčia nesutvarkė techniškai netvarkingo malkomis kūrenamo šildymo katilo ir dūmtraukio, ir šiuo netvarkingu katilu šildė gyvenamojo namo radiatorius bei vandenį boileryje, tuo pažeisdama priešgaisrinės saugos reikalavimus, dėl ko tapo neįmanoma saugi gyvenamojo namo šildymo sistemos eksploatacija, tuo sukeldama pavojų savo mažametės dukros S.S. bei kitų asmenų gyvybei ir sveikatai. Tuo ji nesilaikė 1996 m. kovo 14d. Nr.I-1234 LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 str., kuris užtikrina vaiko teisę į gyvenimo sąlygas ir padarė pažeidimą, numatytą LR ATPK 181 str., bei padarė nusikaltimą pagal LR baudžiamojo kodekso 16 str. - nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas padarytas dėl nusikalstamo nerūpestingumo, Baudžiamojo kodekso 22 str. - pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką, Baudžiamojo kodekso 137 str. - sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo, bei Baudžiamojo kodekso 132 straipsnis - neatsargus gyvybės atėmimas.


4. 2014.10.30 dieną apie 11 val. 15 min. gyvenamajame name nustačiau, kad jame esanti ir veikianti vandens pašildymo ir namo apšildymo sistema buvo techniškai netvarkinga, t.y. neveikė dūmų ištraukimo iš šildymo katilo sistema, todėl  buvo pažeisti priešgaisrinės saugos reikalavimai – pro katilo dureles ir iš dūmtraukio veržėsi tiršti dūmai į katilinę, rūsio patalpas bei gyvenamąsias patalpas. Nustačiau, kad katilinėje esančiame šildymo katile, kurį užkūrė S.P., intensyviai degė kietas kuras (malkos arba pjuvenų briketai), iš šildymo katilo ir dūmtraukio veržėsi tiršti dūmai. Tai reiškia, kad mano namų valdoje esanti S.P. mažametė dukra S.S., būdama namuose, galėjo mirtinai nusinuodyti smalkėmis.Po to, kai nustačiau akivaizdų šildymo sistemos saugaus eksploatavimo pažeidimą, nedelsdamas atidariau garažo lauko duris, pro kurias galėtų išeiti dūmai iš namo, uždariau katilo oro pritekėjimo dureles, pašalindamas tolimesnę galimybę degti kurui katile, iš kurio rūko dūmai, keldami mirtiną pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei, kurį kėlė techniškai netvarkingas veikiantis kieto kuro šildymo katilas. Kadangi visas namo rūsys jau buvo pilnas tirštų dūmų, aš rūsio laiptais patekau į namo pirmąjį aukštą, kuriame pamačiau S.P.ir mūsų mažametę dukrą S.S., užlipau į antrą aukštą ir patikrinau, ar ten nėra gaisro. Matydamas, kad į pirmąjį aukštą skverbiasi pro virtuvės grindis dūmai (po virtuve rūsyje yra įrengta katilinė), aš paklausiau S.P., kuris iš mūsų, aš ar ji, iškvies gaisrininkus, kad sustabdytų gaisro plitimą. S.P. tuo metu buvo išėjusi iš dušo, vangiai valėsi į rankšluostį šlapius plaukus ir atrodė labai įtartinai, lyg būtų apsvaigusi nuo svaigalų ar kitų narkotikų. Ji nerišliai ir neadekvačiai į mano pateiktą klausimą kažką pradėjo murmėti apie tai, kad dūmai šiuose namuose visada būna. Pamatęs, kad  S.P. nesusivokia realioje sitacijoje ir nerodo noro adekvačiai reaguoti į tai, jog ji stato dukrą į mirtiną pavojų, aš atidariau pirmo aukšto langą, pro kurį dūmai nors dalinai galėtų pasišalinti,  išbėgau į lauką ir apie 11.30 valandą iškviečiau  priešgaisrinės apsaugos tarnybą 112 numeriu.


5. Pagal tai, kaip šiame  policijos nutarime pateiktos tyčinės klaidos supainiojant datas, iš kurių darosi neaišku, ar veika buvo padaryta 2014.10.30 dieną ar 2014.10.31 dieną, todėl yra akivaizdu, kad klaidos buvo padarytos tam, kad būtų sudėtingiau nustatyti nusikalstamos veikos požymius, darytina išvada, kad policijos specialistė Justyna Kučinskaja-Ostrovska ir jos „prievaizdas“ vyr. tyrėjas Jevgenijus Danilčenko savo pareigas vykdė atsainiai ir, rašydami nutarimą, vadovavosi ne savo galva, o jiems iš viršaus primestu iš privačių lėšų brangiai apmokėtu ne itin profesionalių advokatų kantoros surašytu tekstu.6. Akivaizdu, kad policijos specialistė Justyna Kučinskaja-Ostrovska ir jos „prievaizdas“ vyr. tyrėjas Jevgenijus Danilčenko, eilinį kartą negalėdami atsispirti įtakingų S.J. advokatų  bei jų „chebros“ kerams ar burtažodžiams, užsihipnotizavo ir pamiršo, kad jos policininkų pareiga yra rinkti objektyvius duomenis, remtis surinktais faktais, o ne remtis S.P. pareikšta nuomone, prielaidomis, iš pirmo žvilgsnio lyg ir ne visai kvailais jos pasamprotavimais apie tai, kad, pavyzdžiui, „kambaryje jautėsi dūmų kvapas, bet dūmų nebuvo“ arba, kad „katilinę pastaroji užkūrė tam, kad namuose esančiai dukrai būtų šilta, ko pasekoje matyti, kad S.P. rūpinasi vaiko gerove ir priežiūra“. Logiškai pratęsiant S.P. mintį - „kuo smalkių daugiau, tuo vaikui geriau“.


8.   Neadekvati ir vangi  S.P. reakcija, sprendžiant katilinės įrangos ir dūmtraukio problemą, tuo metu, kai per kambario duris ir per virtuvės grindis iš rūsio veržiasi dūmai į gyvenamąją patalpą, kai į mano pateiktą klausimą, gavau S.P. nerišlų atsakymą, kad „dūmai šiuose namuose visada būna“, „jei degam, tai kviesk“, neginčijamai įrodo S.P.kaltę - neatsakingą, atsainų požiūrį į namų ūkio eksploatavimo problemas, todėl toks jos priešgaisrinės saugos taisyklių ir reikalavimų neišmanymas galėjo sukelti gaisrą name, galėjo sukelti žmogaus gyvybės atėmimą arba sunkų sveikatos sutrikdymą, jei aš nebūčiau laiku tam užkirtęs kelią, uždarydamas techniškai netvarkingą įrenginį. Nelaimės aukomis galėjo tapti ne tik mažametė dukra, bet ir jos auklė, arba pati S.P.9.  Yra patikimi duomenys, neginčijamai įrodantys, jog S.P. padarė nusikalstamą veiką, tyčia nespręsdama katilinės kieto kuro katilo ir dūmtraukio  problemų.


A.  Tai ji pati patvirtino savo pasiaiškinime policijai pareikšdama, kad „užkūrė katilą, netrukus nuėjo į katilinę jo patikrinti tuomet aptiko, kad nedega malkos“, „malkos degė blogai“, t.y. malkos degė taip blogai, kad „tuomet ji išėmė (atidariusi degančio katilo dureles išėmė malkas) didesnes malkas.“B.   Be to yra neginčijamai įrodyta, jog netrukus į įvykio vietą atvykę mano iškviestos priešgaisrinės apsaugos tarnybos gelbėtojai nustatė priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimą, t.y. kad yra nevalytas namo kaminas ir dūmtraukis.


C.  Šį pažeidimą, kaip nepaneigiamus patikimus duomenis, įrodančius S.P. kaltę, papildomai patvirtino daugiau, kaip po 24 valandų, t.y. 2014-10-31 dieną  atvykę specialistai, kurie apie 12.30 valandą kaminą ir dūmtraukį išvalė.NUŽUDYTŲ LAVONĖLIŲ TVAIKAS. Nekrofilas uosto ir patiria malonumą. Ar banditas, turintis policininko pažymėjimą, jaučiasi labiau banditas ar labiau policininkas? Atsakymas kabo ore. Košmarai košia orą, o vampyrai vampso ore.


Kaip nagrinėjamame policijos nutarime teigia taip vadinami specialistai-tyrėjai-neolingvistai (nesupratusiems sufleruoju, kad tai ne pingvinai), egzistuoja taip vadinama „nusikalstamos veikos grandinė“. Dabar aš cituosiu nutarimą, ir mes visi kartu logiškai išvyniokime šią iš geležies kaltą (nesupratusiems sufleruoju, kad su kalte šis žodis neturi nieko bendra) „nusikalstamos veikos grandinę“. Manyčiau, ir jūs galėtumėte  arba sutikti su tokia mano ironizuota subjektyvia nuomone, arba ne, kad labai įdomaus plauko vaikų žudymo technologijose besispecializuojantys specialistai jevgenijai-genijai, valdai-valde-marai, žydrūnai, žydrės, danos-danutės, justinos-krystynos, etc., žino žymiai patikimesnių vaikų žudymo būdų, nei nuodijimas smalkėmis. Ką ten smalkės! Cituoju. „Medicininė pagalba nebuvo kviesta“. O kam jos reikia? Todėl „nėra įrodymų, kad S.P., užkūrusi katilą, būtų sutrikdžiusi mažametės dukros sveikatą“. Taškas. Ar būtinai reikėjo mirties? „Kadangi dėl šio įvykio žmogaus mirties faktas nebuvo nustatytas, todėl S.P. ir kitų įvykyje dalyvavusių asmenų atžvilgiu nėra požymių, numatytų LR BK 132 str. 3 d.(neatsargus gyvybės atėmimas).“ Ar jau pakankamai gerai užuodžiate degančios mėsos tvaiką? Ar taip, ar ne? Esate neginčijamai teisūs! Be kaitrios ugnelės tvaikelio nebus. Kai kas šį kartą malonumo nepatirs. Daugtaškis.10. Policijos nutarime pateikta surūdijusio skatiko neverta teorinė advokatūrinė-karikatūrinė „abrakadabra“ apie tai, kad „pasikėsinimo veiksmais kaltininkas tiesiogiai siekia nusikaltimą padaryti, nes kaltininkas jau pradėjęs realizuoti nusikaltimo subjektyviąją pusę“. Jei neskambėtų kvailai, būtų labai įdomus teisinis viražas.


Manomai ką tik iš kiaušinio išsiritęs teisininkėlis įžūliai  kuria pripučiamus muilo postulatus apie tai , kad „nuo baigto nusikaltimo pasikėsinimas skiriasi tuo, kad kaltininkas nėra užbaigęs pradėto nusikaltimo“. Neužbaigė, nes pamiršo su savimi pasiimti nusikaltimo įrankį? Girdisi minios šauksmas: „Rankomis jį reikėjo pribaigti, rankomis!“ Tikras berankis, tas kaltininkas! Tūlam specialistui tikra bėda, kad neturės kaip antrankių užrakinti, nes dabar turės čirškinti elektrošoku. Bet nėr to blogo, kas neišeitų į gera. Turės kuo save susirakinti, kai „visi norėto padaryti nusikaltimo objektyviosios pusės požymiai“ išsigrynins. Ir nereikia niekur skubėti. Tik tada, kai visi požymiai išsigrynins, galės savo rankelėms padaryti „džyru-džyru“. Kad pajustų čirškinamos mėsytės malonumą.11. Bet S.P. plikomis rankomis, kaip to minėto berankio, irgi taip lengvai nepaimsi. Nes, pasirodo, ši išmani-prašmatni ponia jau iš senų laikų turi puikų medikės išsilavinimą (čia aš nejuokauju, nes turiu patikimus duomenis), puikiai išmano smalkių pavojų mažamečio vaiko gyvybei ir sveikatai, todėl sistemingai nuo šių metų šildymo rudens sezono pradžios eksploatuoja-kursto techniškai netvarkingą kieto kuro katilą ir taip patyliukais sąmoningai, sistemingai, laipsniškai nuodija smalkėmis savo mažametę dukrą. Tokia išmaniai-prašmatnios ponios veika besispecializuojantiems grubesnėse technologijose  policijos specialistams pernelyg subtili („delo tonkoje“), kad  būtų galima griebti jautį už ragų.   Nes ragų nesimato. Kodėl? Ogi todėl, kad, nors ir Zigmantas Šegžda reikalavo, jog būtų atliktas dukrytės kraujo tyrimas, policijos žodžiais kalbant, „medicininė pagalba S.P. dukrai nebuvo kviesta“, todėl „nėra įrodymų“. Taigi, su įrodymais yra „ba-ba“, „ragai“ ir „atia“, o S.P. triumfuoja – „Jei degam, kviesk!“ Uraaaaaa!!!


12. Patikimi duomenys įrodo, kad nuo 2014 m. rudens šildymo sezono pradžios  iki. 2014.10.31 dienos, kada S.P. iškviesti atvykę specialistai išvalė namo katilinės dūmtraukį ir kaminą, dėl  S.P. kaltės eksploatuojama namo katilinės sistema buvo techniškai netvarkinga ir pavojinga žmonių gyvybei ir sveikatai. Apie namo katilinės problemas  S.P. žinojo, nes bekuriant katilą turėjo kiekvieną kartą susidurti su tuo, kad dūmtraukyje nebuvo traukimo,  bet ji tyčia nesiėmė jokių veiksmų pašalinant pavojų,  tikėdamasi apkaltinti mane, jei atsitiktų nelaimingas atsitikimas, kiltų name gaisras ir kam nors būtų atimta gyvybė arba padaryta žala asmens sveikatai.13. Taip vadinama policijos specialistė Justyna Kučinskaja-Ostrovska ir jos „prievaizdas“ Jevgenijus Danilčenko, dėl labai įdomių priežasčių  kaip susitarę  „pamiršo“ LR BK 22 str. nuostatas, ir padarė šališką išvadą, kad S.P. nepadarė veikos, turinčios nusikalstamų veikų požymių, nes, jų teigimu, „S.P. veiksmuose neįžvelgiami pasikėsinimo veikos požymiai, todėl nagrinėti LR BK 22 str. yra netikslinga“.


14. Vilniaus rajono policija teigia, nustačiusi, jog nėra duomenų leidžiančių nustatyti, ar buvo padarytas nusikaltimas, nes policija šių duomenų net ir nerinko, todėl ir negalėjo ar nenorėjo nieko nustatyti,  t.y.:A. Vilniaus rajono policija nebuvo pasikvietusi S.P. į policijos nuovadą, jos neapklausė ir nesurašė jos apklausos protokolo-pareiškimo su jos rašytiniais parodymais, jos parašais ir jos įspėjimu dėl melagingų parodymų davimo. Kadangi, kaip teigia policininkė, skundo nagrinėjimo metu 2014-10-30 dieną  telefonu buvo bendrauta su S.P., prokuroro pareiga būtų išreikalauti iš telekomunikacijų bendrovių pokalbių išklotines, kuriose yra duomenys apie tokio telefoninio pokalbio ezistavimą. Žinant, kad visus reikalus su policija už S.P. tvarko jos pasamdyto advokato Valdemaro Bužinsko padėjėja-studentė, kyla pagrįstų abejonių, ar toks pokalbis telefonu iš viso buvo, arba vietoje S.P. telefonu parodymus policijai davė advokato Valdemaro Bužinsko padėjėja, nes tą dieną S.P. buvo apsvaigimo būsenoje ir būtų negebėjusi rišliai ir logiškai pasiaiškinti policijai.
B. Vilniaus rajono policija neapklausė priešgaisrinės tarnybos gelbėtojų, kurie įvykio dieną buvo atvykę į namų valdą ir nustatė, kad namo dūmtraukis neveikia, kaminas buvo užsikimšęs, todėl dūmai iš degančio kieto kuro katilo negalėjo pasišalinti per kaminą. Kadangi namo kaminas buvo užsikimšęs degiais suodžiais ir dervomis, nuo degančio katilo liepsnos bet kuriuo momentu galėjo užsidegti namo kamine susikaupusios itin degios dervos ir suodžiai, o nuo degančio kamino ugnis persimestų ant  bituminio namo stogo, t.y. buvo iškilusi reali gaisro grėsmė dėl priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimų.
C. Vilniaus rajono policija neapklausė S.P. iškviestų specialistų, kurie 2014-10-31 dieną  buvo atvykę į namų valdą. Specialistai pašalino katilinės gedimus, išvalė techniškai netvarkingą kaminą, nustatę, kad namo dūmtraukis neveikia, o kaminas užsikimšęs.


D. Vilniaus rajono policija neapklausė į namų valdą mano iškviesto Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriaus, apie kurio vizitą S.P. žinojo, nes su juo bendravo per atliekamą patikrinimą, bet šį faktą ji tyčia nuslėpė nuo policijos tyrėjų.E.  Įvykio dieną maždaug 16.30 val dėl pagalbos atskirais telefonų numeriais susisiekiau su  Maišiagalos policijos specialiste Danute Kabiševa bei policijos specialiste Justyna Kučinskaja-Ostrovska. Pirmoji  pareiškė, kad bendrauti su manimi ir man padėti nenori, nes pasibaigė jos darbo laikas, o antroji policininkė, kurią aš pažinau iš balso, vengė pasakyti savo pavardę ir išsisukinėdama pareiškė, kad su manimi nekalbės ir man nepadės.


F. Vilniaus rajono policija neišreikalavo iš S.P., kad nukentėjusioji mažametė dukra būtų pristatyta į gydymo įstaigą, kurioje būtų atliktas jos kraujo tyrimas tam, kad būtų nustatytas anglies monoksido ir deguonies kiekis kraujyje, t.y. būtų gauti patikimi duomenys apie mažamečio vaiko sveikatos sutrikdymą."Taigi, vaikas galėjo nukentėti, bet nuo pareigūnų nukentėjo dėl to pasiskundęs tėvas. Prokuroro logikos logiškai neatkoduosi-neatkudakuosi.
Ši „Žynios.lt” esanti naujiena įdėta vartotojo Zigmantas . UAB „Elektroniniai sprendimai“ nuosavybės teisių į šią naujieną neturi. Už naujienos turinį tiesiogiai ir individualiai atsako ją paskelbęs vartotojas.
Panašu
Komentarai
„Žynios.lt“ neatsako už komentarų turinį ir jų neredaguoja. „Žynios.lt“ pasilieka teisę šalinti necenzūrinius, nekultūringus ir neetiškus skaitytojų komentarus, kaip ir tuos, kuriais skatinama visuomenės grupių nesantaika, šmeižiami ar įžeidinėjami žmonės, o duomenis apie tai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka perduoti teisėsaugos institucijoms. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę vartotojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn
Komentuoti Straipsnį


Nuorodų Mišrainė